butlan

hukukta kendiliğinden geçersiz olmak demektir. mutlak ve nispi olmak üzere iki çeşidi vardır.
mutlak butlan, herkes tarafından ileri sürülebilir. mutlak butlanda kurucu unsur yani asli işlem vardır ama emredici hükümlere aykırıdır, baştan itibaren geçersizdir. örneğin; 3. dereceye kadar olan akraba evlilikleri, ayırt etme gücü olmayan kişilerin yaptığı evlilik.
nispi butlanda da kurucu unsur vardır ve emredici hükümlere uygundur ancak işin içerisine hata, hile, ikrah(korkutma) karışır. insanın bir süreliğine dengeli düşünememesi de söz konusudur. örneğin; tehdit ile yapılan evlilik, sarhoşken yapılan evlilik.