cedrus libani

lübnan sediri.
güneydoğu akdenizin ve torosların endemik ulu ağacı.
anavatanının, bugünkü lübnan olduğu kabul edilir.