çekingenlik

21 aralık 2012 ile birlikte tarihe gömüleceği beklenen insan davranışı.
ergenlikte akranları arasında acımasızca eleştirilen kişiler olabilmektedirler. halk arasında sosyal uyumsuzluk gibi görülmektedir ama aksine çekingen kişilerin insanları daha iyi izleyip değerlendirdikleri de başka bir gerçektir.
sosyal hayatın en büyük baltası, anskiyetenin de etkisiyle çığ gibi büyüyen gerçeklik. kimseyle konuşamama.