çekişmesiz yargı


hmk madde 382- (1) çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır:
a) ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan hâller.
b) ilgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı hâller.
c) hâkimin resen harekete geçtiği hâller.

çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu hmk da tahdidi olarak sayılmıştır ( işinize yarar mi bilemedim , medeni usul yargilamasinda avukatlar bilir )