cep delik cepken delik

beş parasız kişileri betimleyen söz.