cepheye mermi taşıyan yiğit anadolu gayi

en delikanlı en gerçek gaylerdendir 3ün5inlafi onlardan biridir