çınar ağacı

vaka-i vakvakiye (çınar olayı), osmanlı devletinde xvıı. yüzyılda çıkan askeri bir ayaklanmadır.

bu ayaklanma sonunda, isyancılar tarafından ölüme mahkûm edilen kişiler atmeydanında bulunan büyük bir çınar ağacının dallarına asılmış oldukları için bu ayaklanmaya çınar vakası denmiştir. ayrıca, üzerine cesetler asılmış bu ağacın islam inancında adı geçen, cehennemde bulunan ve meyveleri insan kafası olan vakvak ağacına benzetilmesi sebebiyle vaka-i vakvakiye olarak da adlandırılmıştır.

büyük valide kösem sultan ve ocak ağalarının öldürülmesi ile sonuçlanan ayaklanmanın neticesinde iktidar, içoğlanları ve onlarla işbirliği yapan bazı kişilerin eline geçmiştir. bunlar daha önceki ayaklanmalardan ders almayarak, devlet işlerine karışmak, hazineden gereksiz harcamalar yapmak, yetkilerini kötüye kullanarak kendilerini resmi görevlerinden üstün saymakta idiler. bu arada girit savaşının sürmesi ve başarı elde edilememesi hükumet otoritesini sarsmıştı. paranın değer kaybetmesi iktidarı ellerine geçiren içağaları ve yardımcılarına karşı düşmanlığı arttırmıştır. gorevliler her aksayan işin sorumluluğunu bunlara yüklemekte idiler. bu sebeple istanbulda halk ayaklanmaya hazır bulunuyordu. bu ayaklanmaya önderlik edecek olanlar arasında kaptan-ı derya zurnazen mustafa paşa ile bostancıbaşı hasan ağa bulunuyordu. bu sırada giritten dönen yeniçerilerin aylıklarının ödenmemesi üzerine ağa kapısına başvurduklarında kulkethüdası tarafından tahkir edilmeleri ve sadrazam süleyman paşanın ödeneklerinin düşük akçe olarak dağıtılması hoşnutsuzluğu arttırmıştır

kaynak : vikipedia
bir anneanne ile torunu anlatan, sizi bilmem ama beni komalara sokan leziz film.
soundtrackları başarılı olmasada, 1-2-3 adlı parça sizi silkeleye silkeleye öldürür.