cinnet geçiren türkiye

geçim zorluğu, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal/siyasi/kültürel baskılar, üstüne gurur ve isyan genleri eklenince ortaya çıkan ülkenin resmidir.