cinsel şiddetle mücadele derneği

resmi olarak 2014 yılında kurulan, faaliyetleri daha eskiye dayanan dernek. kuir ve feminist yaklaşımı öncelikli savunan derneklerden biridir.

http://cinselsiddetlemucadele.org/