çirkin insan kaprisi

ayy benim kaprisim. hiç çekilmiyor. denendi onaylandı.
tahammül edebilmek için bünyesinde hiçbir geçerli veri bulundurmayan adeta 31 olsa çekilemeyecek beyhude insan.

çirkinlerin genel olarak güzelleri götürdüğü düşünülürse, totalde sıçan suratlı kamyonlarca türün; karşısındakini ne denli bezdirip böyle milim milim kanını emercesine yıldırdığını hesaplamak mümkün.