cıs

sıcak yağ ile su damlasının buluşmasındaki ses olarak da duyulur.