cıs

sıcak yağ ile su damlasının buluşmasındaki ses olarak da duyulur.
ucuz mekanlarda yapılan ucuz müzik cıs tak cıs takın cısıdır.
çocukları sıcak şeylerden uzaklaştırmak için söylenen bir yansıma ses.
1-2 yaşına gelmiş bebek / çocukları. zararlı ve tehlikeli alanlardan, büyüklerinin ''cıs'' yada ''cız'' diye ağızdan çıkartarak engel olmaya çalıştıkları tiz bir ses. bebeklerin duraklamalı olarak verdiği tepkiyle uzaklaştırmanın sesli hali.