çivi çiviyi söker mi

çivinin çiviyi söküp sökmediğine dair soru cümlesi.
düz mantıkla düşünüldüğünde çözüm bulunamayan bir sorunsaldır. aslına bakmak gerekirse mecaz olarak söker demekte mümkündür. fakat garanti ederim izi kalacaktır.