çocuğa karşı şiddetin göstergelerle izlenmesi

18-19 mayıs tarihlerinde, ankara’da, unicef- ab ortaklığında düzenlenmiş eğitimin adıdır.

çocukların şiddetten etkilenmelerini engellemek için avrupa birliği ve unicef bir araya gelerek “güney doğu avrupa’da çocukların şiddetten korunması” projesini başlatmışlardır. proje 4 ülke üzerinde ilerlemektedir: arnavutluk, bosna-hersek, sırbistan ve türkiye. türkiye’de ise “çocuğa karşı şiddeti önlemek için ortaklık ağı” kurulmuştur. çocuğa karşı şiddete karşı çalışan stk’lar bu ağda yer almaktadırlar. proje henüz yeni, yapılan eğitimler de bu yüzden yeni. eğitimler bireysel vakalar üzerinden değil sistem izlemesi üzerinden gitmektedir. yani bireysel yapabilecekler konusunda eğitim vermek yerine, stk’ların neler yapabileceği konusunda eğitimler gerçekleşmiştir.

eğitim temel olarak 4 oturum üzerinden ilerlemiştir: kavramlar, hak temelli izleme, göstergeler, raporlama

kavramlar: çocuk nedir? hakları nelerdir? şemsiye haklar gibi temel kavramların açıklığa kavuşturan bir oturum olmuştur.

izleme: çocuk ve insan hakları sorunlarıyla belirli süreler içinde mücadele etmek için gerekli bilgilerin aktif şekilde toplanması, doğrulanması ve savunuculuk amacıyla kullanılmasıdır.

süreç şu şekilde işlemektedir;

çocuk -) durum analizi -) planlama -) izleme süreci -) raporlama, doğrulama -) kamuya açma -) savunuculuk

göstergeler: çocuğa karşı şiddeti önleme göstergesi çocuk hakları norm ve standartları ile ilişkilendirilebilecek bir nesne, olay, faaliyet ya da sonucun durumu ile ilgili kendine özgü bilgidir. bu bilgiler çocuk hakları ilkelerini ve endişe alanlarını yansıtır. çözüm için ipuçları sağlar.

raporlama: çocuğa karşı şiddetin göstergelerle izlenmesi sürecinde toplanan verilerin incelenmesi, ayrıştırılması ve çözümlenmesi ile elde edilen bilgi ve belgelerin derlenerek yazılı ya da yazılı olmayan formatlarda ifade edilmesi ve sunulmasıdır. güzel bir örnek olarak; http://www.cocukhaklariizleme.org/harita/

her oturumun sonunda küçük gruplara ayrılarak çeşitli vakalar üzerinde çalışmalar yaparak, öğrenilenlerin uygulaması yapılmıştır. eğitimler çeşitli kaynaklar ve materyaller ile desteklenmiştir.