çokseslilik

bildiğiyle yetinmeyen, kendisi dışında da hayatlar olduğuna inanmışların farklı bakış açılarından görmek için tercih edeceği, tek doğrulu sisteme alternatif sistem. birbirini dinlemeye ve anlamaya çalıştığında armoni, aksini tercih ettiğinde kuru gürültü oluşturur.