çomarizm

21. yüzyılda sekülerizme ve çağdaş yaşama tepki olarak anadolu topraklarında doğmuş beyhude akım.