cuma namazından koli kaldıran gay

3 Entry Daha
lale devrinde şair nedim'in de yaptığı eylemdir. olayı şu beyitlerle sadabat adlı şarkısına da taşımıştır:

izn alub cum'a namazına deyû mâderden
bir gün uğrulayalım çerh-i sitem-perverden
dolaşub iskeleye doğru nihân yollardan
gidelim serv-i revânım yürü sa'd-âbâd'a