cumhuriyet'in çelişkisi

...çünkü, 600 yıldır kul-köle oldurulmuş, henüz tekil-birey olamamış 15 milyon köylü idik hepimiz...
her devrim, kendi çelişkileriyle başlardı...

ankara dağlarında demokrasiyi bilen kaç çoban vardı?
kastamonu yaylalarında, oy kullanmayı nasıl öğretecektik?
adana tüccarları, hayatlarında meclise gidip bir tartışma izlemişmiydi?
erzurumlu edibe ana, kaç kere kocasından ayrı bir arsa satın alabilmişti?
siverekli kürt mahmut, ömründe hangi derneğe üye olmuştu da hakkını arayabilmişti?

...cumhuriyet, önce, hiçbirşeyi olmayan ve hiçbirşeyden haberi olmayan bir millete çeki-düzen vererek işe başladı...
bir çocuğa herşeyi baştan öğretir gibi...
böyle bir süreçte demokrasi nasıl olabilirdi ki?
demokrasi, maalesef, yüksek eğitimli ve yüksek gelirli milletlerin rejimiydi..belki de, tercih baştan yanlış yapılmıştı!
aptal atalarımız, vazgeçmeliydi meşruti kazanımlardan ve cumhuriyet hayallerinden!!
ahhhh ahh!