daha çok ağaç lazım

ivmeli bir gelişim sergileyen torku'nun ağaçlandırma kampanyası sloganıdır.
bu şirketin konya kökenli olması nedeniyle önyargılarım olsa da, bu tür ağaçlandırma çalışmaları, anadolu'nun geleceği için çok kritik bir önemdedir.
ayrıca, glikozdan değil, eski türkiye'nin güzel günlerindeki gibi doğal şeker pancarından ürünler üretmektedir...

lafı uzatmayalım...
sonuç olarak, erozyon ve kuraklık tehdidi altındaki bu zavallı ülkede, tek ağaç diken bile kutsaldır bizim için!

(bkz: dünya su günü)
(bkz: erozyon)
(bkz: ormansızlaşma)
(bkz: çölleşme)