damar damar üstüne gelmesi

eskilerin her musibetin sebebidir dediği bir hal. sakınmak lazım.
kramp gibi bir anda çok keskin bir acı ve ağrı yaratır, bazen ovalayınca, bazen zamanla geçer.