damping

bir mal ya da hizmetin değerinden daha ucuza satılması