davetname

15. yüzyılda uzun firdevsi tarafından kaleme alınmış ökültizm üzerine kitaptır. kitap içinde cin çağırma üzerine ilginç uygulamalar ve tasvirler vardır.