dermeyan etmek

farsça kökenli olup, bir hukuk terimidir.
birşeyi kanıtlayarak ortaya koyma ve belirtme anlamlarında.