despot

bizans sarayına ait olmakla birlikte latin imparatorluğu, bulgaristan, sırbistan ve trabzon imparatorluğunda kullanılmış olan bir soyluluk unvanıdır.
tarih terimi
ortodoks rumların din başkanlarına verilen ad.