devlet terörü

1 Entry Daha
farklı olana, azınlığa, ses çıkarana sistematik, sinsi şekilde uygulanan, bunun için de milliyetçi ve pek dindar duyguları iştahla kabarmış pusuda yatmış kitleden sonuna kadar yararlanılan terör şekli. bütün dünya türk olsundaki o cihatçı yaklaşıma benzer şekilde ülkeyi tektipleştirme girişimleri, '' tanrı böyle buyurdu '', '' osmanlının ruhu incinir '' diyerek katmerlenir ve insan canının değersizliği ölümlerin normalleştirilmesiyle daha da belirginleşir. bir terörün yaratacağı isyanı sindirmek/dindirmek için başka bir terör kurgulanır, ölünün kemikleri sızlasa da mahkeme zaman aşımına uğrar. yıllardır yapılan tüm bu kışkırtmalarlarla şu an hazır kıta olarak adam öldürmeyi bekleyen o kadar çok insan var ki; erdoğanın da deyimiyle '' evde zor tutuyoruz ''.
3 Entry Daha