devletin ideolojik aygıtları

louis althusser ideolojinin üretimini anlatır.
althusser e göre ideoloji önce aile tarafından çocuklarına verilir daha sonra din ile pekiştirilir ve eğitim ile oluşturulur. böylece yaşatmak istenilen ideoloji kendi varlığını koruyacaktır. bu ideolojiler aynı zamanda aydınlar, yazarlar, gazeteciler tarafından halka her daim pompalanmaktadır. marksist bir açıdan ele alındığında alt yapı üst yapıyı seçer, üst yapı alt yapıyı şekillendirir. yanı yılan hep kendi kuyruğunu yiyecek ve geriye tek bir soru kalacaktır.
ideolojiler seçilen midir yoksa verilen mi?