dil darbesi

yalarken vurulan bitirici vuruşlardır.