dil darbesi

yalarken vurulan bitirici vuruşlardır.
kurbanlık sineğe kurbağanın yaptığı.
dilini kullanmayı bilen geylerin hünerlerini sergilemelerinin beklendiği eylem.
kemikli ve hızlı olan bukalemun dili makbul olanıdır. *