dışavurumcu alman sineması

1920'lerde almanya'da ortaya çıkan, gerçeküstü ögeler ve hikayelere yer verilen filmleri içine alan, şimdilerdeki korku sinemasının bir bakıma temellerini oluşturan filmlerin ortaya çıkmasını sağlayan sinema akımıdır. ilk akımlardan biri olarak kabul edilen dışavurumcu alman sineması 'nın en önemli filmleri arasında nosferatu bir dehşet senfonisi , metropolis, das cabinet des dr caligari bulunmaktadır.