doğurmak

erkek cinsinin yapamayacağı bir aşkınlık türü.
bir yaratma veya var etme aracı.
bu nedenledir ki, kadın cinsi, erkeklerden daha yüksek bir tatmine ulaşma şansına sahip olduğu için, öldürmek tarzı bir aşkınlığa daha az eğilimlidir.