drahoma

başlık parasının tam tersidir. kız tarafının evlenirken erkek tarafına verdiği para ve ya mal. bazı hristiyanlarda, hindularda ve yahudilerde yaygındır.