düğümlere üfleyen kadınlar

''çünkü bir erkek bir kadının nefesi kadar" sloganıyla yola çıkmış bir kitaptır.
"düğümlere üfleyen kadınlar" kur'an'ın bazı meallerinde geçen bir ifade. felak suresinin dördüncü ayeti... düğümlere üflemek büyü yapmak anlamında kullanılıyor.