dürzi

kökeni sabiliğe kadar uzanan dürzilik inancına sahip kişi.
şiiliğin ismailiyye kolundan olan bu inanca sahip olanlar, kendilerine muvahhidun derler...
büyük kısmı lübnan ve israil'de yaşayan, eser miktarda suriye ve ürdün'de yaşayan dini azınlık. dürziler genel itibariyle islamiyeti kabul etmiş görünse de islamiyet'in genel kabülüne ters bazı uygulama ve inançlara sahiptir. şii'likten koptukları düşünülmektedir. tamamen başka bir din gibi kabul edilmesi getektiğini ileri sürenler olduğu gibi islamiyet'in içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler de bulunur. reenkarnasyona inanırlar. anarerkildirler. soy anneden geçer. tek eşlilik geçerlidir. kadınları kapanmaz. rahip ve imam arası bir fonksiyonu olan din büyükleri pos bıyıklıdır ve saçlarını kazıyıp ilginç bir takke takarlar. lübnan'da sayıca büyük oldukları için dışişleri bakanlığı gibi önemli mevkiler genelde bu insanlardan seçilir. bu halk arapça konuştuğu halde kendilerini arap olarak değil dürzi olarak tanımlar. önemli ölçüde sosyalist partileri desteklerler.
çoğunluğu lübnan'daki dürziler, kitlesel olarak lübnan'da dağlık yörelerde yaşarlar. feodal kalıplara sıkışmış ve aşiretlerle örülü bir yapılanmaları vardır. zengin dürziler'in bir kısmı beyrut'ta ikamet eder. lübnan iç savaşında, taraf olmuşlardır. bölge osmanlı imparatorluğu idaresindeyken zaman zaman isyan etmişlerdir. fransız sömürgesi geçmişinin etkisiyle, eğitimli olanlarının çoğu fransızca da bilir.