düşmek üzere olan çalışanını kurtarmak yerine videoya çeken kadın

post-modern duyarsızlaşmaya ve ahlaksızlaşmaya ilişkin tipik bir örnek.
telefon, kamera ve fotoğraf makinesi gibi medyatik araçlara bağımlılığın en tiksinç modeli.