düşünsel terörizm

kişilerin duygularını düşüncelerini kontrölden ibarettir. bu amaçlarla eğitim veren kurumlarda çocuklar üzerinde, yayın organlarıyla yetişkinler üzerinde deneysel yöntemlerle ortaya çıkar. toplumsal duygu ve düşüncelerin ani iniş çıkışlara sebep olan medyadır örneğin. gelişen olayları kışkırtıcı şekilde topluma iletebilecek veya yatıştırıcı bir şekilde sunabilen medya, kışkırtmasını bireylere yönelterek hedef gösterici bir nitelik alabilen, doğru ellerde olmadığı zaman başlı başına bir terörist grubudur.