düşünüyorum öyleyse varsın

bu cümle, malumunuz varım diye biter ve medeni dünya inşaa edilirken bireyin benliğine yüksek değerler yüklenmesini ifade eder. özgürlük, adalet, haz, idrak vb. unsurlar tümüyle bireyin kendisini medeni kılmasına hizmet eder. dolayısıyla bu tanım, bencilliği de beraberinde getirir. medeni bir hayat için testlerde işkenceyle ölen hayvanlar, konforlu konutlar için katledilen doğa, hızlı ulaşım için tüketilen fosil yakıtlar, yüksek hacimli ticaret için yok sayılan köleler ve diğer nicesi. oysa bu yaklaşım, bireyin etrafındaki her şeyi kapsayan ve düşünme eylemini tüm derinliği ile hayata geçiren düşünüyorum, öyleyse ''varsın'' ifadesi ile ancak amacına ulaşırdı. ve böylece bizler de bu sürekli arızalar çıkaran sözde medeni hayatı yaşamak zorunda kalmazdık belki.