düzmece

gerçek olmayan, sahte olduğunu ifade etmek için kullanılan kelime.
kandırmaya yönelik uydurma davranışlar içerir. düzmek ve düzüşmek ile bir alakası yoktur.
mode xl grubunun şarkılarından biridir.