ekarte etmek

saf dışı bırakma anlamında kullanılır.
aynı zamanda ameliyatlarda ekartörler aracılığıyla opere edilecek sahayı cerrahın girişimine ve görüşüne açmak. zor, yorucu ve sıkıcı bir işlemdir, özellikle uzun ameliyatlarda.