ekarte etmek

saf dışı bırakma anlamında kullanılır.