ele

heni astare* söyelediği gece gece dertlere fark eden anonim türkü.