element

en küçük yapı taşı atom olan, kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan, saf madde. homojendirler ve sabit öz kütleleri, kaynama, erime noktaları vardır. sıvı, katı, gaz halinde olabilirler.
örnekler: uranyum, altın, gümüş, molibden, cıva, hidrojen...

(bkz: periyodik tablo)