emeviler

islamiyetin şu an ki halinden sorumlu faşist ve islam düşmanı hanedan.hz.ali'nin ölümünden sonra helifeliği gasp edip islam devletinin başına geçmişlerdir. muaviye bu adilerin ilk halifesidir.sanıldığı gibi islam için değil kendi çıkarları için yaşamışlardır.peygamber zamanında islamın azılı düşmanı olup daha sonra islamiyeti kabul ederek hızla etkin bir hal alıp tüm islam coğrafyasına hükmetmişlerdir.emeviler hem aşiretçi hemde ırkçıdırlar.arap olmayan tüm müslümanları aşağılamış ve devletin üst kademelerinde görev vermemişlerdir.hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki arap olmayanları arapların kölesi olarak görmüşlerdir.661 yılından 750 senesine kadar hanedanlarını korumuşlardır.daha sonra abbasiler tarafından yıkılmışlardır.yıkılmak şöyle dursun kökleri kazınmıştır.hanedan kanını taşıyan herkes öldürülmüştür.çoluk çocuk kadın demeden kafaları uçurulmuştur.
emeviler siyasi islam,halifeliğin babadan oğula geçmesi,hükümdarlara isyanın allaha isyan olduğu,dini kendi çıkarı için kullanıp mal-mülk ve makam elde etme gibi şeyleri ilk kullanalardır.islamı koyu bir cehalete gark edip bugün ki gibi rezil bir hal almasını sağlamışlardır. halife makamını allahın dünyada ki gölgesi olarak gösterip müminlerin kendi dediklerinden çıkmaması için uğraşmışlardır.sonrasın da gelen tüm halife ve islam devletleri hükümdarları bunu çok güzel uygulamışladır.islam coğrafyasının pislik içinde kalmasının en büyük sorumlularıdır.

allahın laneti üzerlerine olsun.