ender balkır

1977 doğumlu öğretmen, müzisyen, ozan.