enstantane

bir fotoğraf terimi olarak, ışığın içeri girmesi için makinanın perdesinin ne kadar açık kalacağını belirleyen süredir. 1/200 sn 1/50 sn gibi birçok değer alır. örn. bir sporcuyu havada yakalamak için 1/4000 gibi bir süre gerekirken, gece fotoğraflarındaki yolda akan ışıklar için ise 20sn gibi bir süre gerekir.
anı yakalayıp ölümsüzleştirmektir.