entryne sağlık

beğenilen entryi hoşlamakla yetinmeyip hemen altına bakınız olarak girilerek yazarın iki kere onure edilmesi durumudur. *
sözlük dilinde eline sağlık deme biçimi.