erectil disfunction

sikin kalkmaması. kalksa da ideal açının sağlanamaması, istenilen performansa ulaşılamaması.

(bkz: boynu bükük penis)