ermeni rum kürt

hint-avrupa halklarından üç halk.
özünde en iyi üçlüdür mozaiklerdendir