eşdinsel

aynı dine inanan aynı kişi ve kişilerdir. önceden söylemekte fayda var bir tercihtir hastalık olduğu dönemlerde olmuyor değil.