eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek

hatırlanması istenilmediği halde, unutulmuş veya gözden kaçmış bir kişinin, eylemin, olayın veya düşüncenin yanlışlıkla hatırlatılması sonucunda, istenmeyen sonuçların doğmasına yol açmak.