eşek sudan gelinceye kadar

suya giden eşeğin geri dönmediğini gözlemleyen atalarımızın bize miras bıraktığı nadide deyimlerdendir.
bir olayın veya eylemin sonsuza kadar veya çooook uzun sürebileceğini ifade etmek için zevkle ve şevkle kullanılır.