etimoloji

kısaca, bir dildeki sözcüklerin kökenlerini, buna bağlı olarak da sözcüklerin kültürel etkileşim ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır. tarafımdan yapılmış araştırmalar sonucu türkçe diline ait dişe dokunur bir etimoloji sözlüğüne rastlanamamıştır. illa ki lazım olursa da hemencecik karşımıza çıkıverecek olan nişanyan sözlükten başka doğru dürüst bir sözlük yoktur. edebiyatla uğraşılan herhangi bir memlekette bir etimoloji sözlüğünün var olmaması bir skandaldır. bu arada tenzih ederim, sözlük yoktur diyorsam, güzel sözlük yoktur demek istiyorum. ingilizce üzerine yayımlanmış etimoloji eserlerinin dehşetli detay seviyelerine tanıdık olan okuyucular ve yazarlarımız bileceklerdir ki türkiye'de bulunacak olan sözlükler her daim eksik ve yetersizdirler.

eğer on tane hayatım olsaydı, bir tanesini bir etimoloji sözlüğü çıkarmak için feda edebilirdim, o da belki. edebiyat fakültelerinde profesörlükler piyango ile dağıtılıyor herhalde.